با عضویت در کانال ستاد، میتوانید از آخرین فناوری لیزر و فوتونیک مطلع شوید تمایلی ندارم عضویت
اهداف ستاد

اهداف و مأموریت های ستاد :

به طور کلی نقش این ستاد، کمک به شکل‌دهی زیست بوم نوآوری در این حوزه، همگرایی سیاست‌ها و فعالیت‌های مرتبط با توسعه و کاربرد این فناوری‌ها در کشور، کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه در این حوزه و حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه است. بنابراین کارکردهای این ستاد، همانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شکل‌دهی به بازار، جهت‌دهی به مجموعه‌ای از عرضه کنندگان، مصرف کنندگان و قانون گذاران این حوزه، تأمین و تخصیص منابع و مشروعیت بخشی به فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی است


مأموریت و فلسفه وجودی ستاد به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

· هماهنگی میان بازیگران کلیدی با هدف تحقق اولویت های ملی حوزه لیزر و فوتونیک

· کمک به توسعه دانش و زیرساخت های لازم در حوزه های دارای اولویت

· کمک به توسعه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه در حوزه لیزر و فوتونیک

· کمک به شکل دهی قواعد موردنیاز بازار در حوزه لیزر و فوتونیک با هدف رقابت پذیری بین المللی

· و ترویج و اشاعه دانش لیزر در سطوح مختلف جامعه

همچنین، بر اساس این مأموریت، شرح وظایف ستاد در سرفصل های ذیل بر حسب هر یک از عملکردهای اصلی آن به صورت زیر تعیین شده است:


راهبری حوزه لیزر وفوتونیک

تدوین اسناد راهبردی و آینده فناوری لیزر وفوتونیک با نگاه واقع بینیانه به توانمندی‌های داخلی

ساماندهی و حمایت از شبکه‌های علمی، فنی، تجاری حوزه لیزر وفوتونیک

تسهیل و برنامه‌ریزی توسعه‌ی بومی فناوری‌های راهبردی

تعامل و ساماندهی حمایت‌ها در سایر دستگاه‌های دولتی

ایجاد هماهنگی فرابخشی برای توسعه فناوری لیزر و فوتونیک (تقسیم کار ملی)


تجاری‌سازی فناوری‌ها و توسعه‌ی بازار لیزر و فوتونیک

رصد بازار آینده‌ی لیزر و فوتونیک و ایجاد آگاهی بازیگران

ایجاد فضای مسأله محوری در تعامل با صنایع

شناسایی و رصد فرصت‌های توسعه دانشی یا فناوری لیزر وفوتونیک

پشتیبانی فرایندهای ایده تا عمل و تسهیل تجاری‌سازی (هدایت ایده تا بازار)

ارتقای قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی صنعت لیزر و فوتونیک ایران


ساماندهی حمایت‌ها و پشتیبانی منابع

حمایت از انتشارات و رویدادهای معتبر بین‌المللی در حوزه­ی لیزر و فوتونیک

حمایت از پژوهش‌های پایه و ایجاد نمونه‌های اولیه از محصولات مرتبط با فناوری­های لیزر و فوتونیک

حمایت از طرح‌های توسعه فناوری در چارچوب اهداف و برنامه‌های ملی

شناسایی و احصای وضعیت موجود، توانمندی‌ها و چالش‌ها لیزر وفوتونیک در دوره‌های زمانی

ساماندهی و برنامه‌ریزی تجهیز شبکه آزمایشگاهی کشور


ترویج علم و توسعه‌ی منابع انسانی دانش‌‌بنیان

ترویج علم وفناوری لیزر درجامعه و افزایش میزان پذیرش فناوری

هدایت آموزش لیزر و کاربردهای آن در حوزه‌های با میزان توجه کمتر

توانمندسازی فنی و تجاری بازیگران فعال در حوزه لیزر وفوتونیک

نهاد های همکار